INTEGRITETSPOLICY 

________

PERSONUPPGIFTER
Tell Me More Interiors AB hanterar dina personuppgifter i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga ur den Europeiska dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) där syftet är att skydda din integritet på internet. Dina personuppgifter som du uppger när du lägger en order hos oss (t ex namn, adress, telefonnummer och email-adress) blir registrerad i våra system i syfte för oss att fullfölja vårt uppdrag gentemot dig. Dina personuppgifter skyddas av Tell Me More och kommer bara att delas med tredje part när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig. En tredje part kan till exempel vara betalsystem eller logistikföretag som vi köper tjänster av. All kommunikation vi har med dig via email kommer att sparas under max ett års tid, detta för att vi ska kunna ge dig den nivå av service som du kan förvänta dig av oss. 

Vi kan också komma att samla viss information om hur du använder vår hemsida/webshop, t ex vilken webbläsare du använder, från vilken stad du besöker oss samt hur du navigerar på sidan, samt information om dig som besökare, så som t ex ålder, kön och vilken typ av enhet du besöker vår hemsida/webshop ifrån. Den här informationen kan komma att användas för att förbättra vår hemsida/webshop, vår produkt och vår service. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för oss för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig, men aldrig längre än ett år efter att vår kundrelation till dig upphört. 

Du har rätt till att en gång om året, kostnadsfritt och på förfrågan, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. I händelse att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få personuppgifterna i fråga rättade eller raderade. Kontakta webshop@tellmemore.se för att få tillgång till denna information. 

 

COOKIES
En cookie är en data som vi lagrar på den enhet du använder, t ex din dator eller smartphone, och ger oss möjlighet att identifiera dig som användare av vår hemsida/webshop och att känna igen dig när du kommer tillbaka. 

Genom att besöka vår hemsida/webshop och om du har din enhet inställd på att tillåta cookies, accepterar och godkänner du att ta emot cookies från Tell Me More, Tell Me More’s samarbetsföretag och partners. Vi använder oss av Google Analytics som är ett av världens mest använda och pålitliga analysföretag på nätet. Vi använder Google analytics i marknadsföringsföringssyfte och för att utveckla vår hemsida, produkt och service. För mer information om Google analytics, besök Google analytics hemsida som du hittar här.

Du kan alltid stänga av möjligheten att placera cookies på din enhet genom att gå in i inställningarna för webbläsare i din enhet. Du kan också radera cookies som redan placerats på din enhet, det gör du också i inställningarna för webbläsare i din enhet. Notera att det, om du väljer att inte tillåta cookies på din enhet, i vissa fall kan hindra dig från att få en optimal upplevelse av vår hemsida/webshop. 

 

SEKRETESS
Vi på Tell Me More tycker att det är viktigt att skydda våra kunders integritet. Därför försäkrar vi att vi vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder vi kan för att skydda de personuppgifter vi har om dig, mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst eller distribution.  

 

LÄNKAR
Vår hemsida/webshop kan innehålla länkar till webbplatser tillhörande andra företag. Dessa länkar är till för att underlätta eller vägleda dig som kund, Tell Me More tar inget ansvar för att integriteten skyddas på dessa webbplatser. 

 

KAMERAÖVERVAKNINGSPOLICY
Tell Me More använder kameraövervakning med syftet att förebygga och upptäcka: brottsliga gärningar, skydda personal, besökare samt företagets egendom.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?
Övervakning och inspelning av video i butiken. Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
Lagring av specifika inspelningar och händelser: Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.
Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.
Kategorier av personuppgifter: Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Tell Me More säljer eller förmedlar inga uppgifter vidare.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?
Tillgången till Tell Me Mores kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Tell Me More. Endast Butikschefen har tillgång till det inspelade materialet. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?
Inspelat material sparas normalt i 7 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört. Inspelning kommer att ske 24h/ dygnet så fort rörelse uppstår i lokalen.

Kameraövervakning och den enskildes rättigheter: Tell Me More har ambitionen att följa de regler som anges i dataskyddsförordningen. Om det ändå kan uppfattas att utförd kamerabevakning strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer information se deras webbplats.

Kontaktuppgifter: Frågor eller klagomål avseende hantering av persondata kopplade till Tell Me More kameraövervakning kan ställas till VD brevledes till: Tell Me More Interiors AB, Vasagatan 5a 411 24 Göteborg eller med epost till store@tellmemore.se

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen